אצלנו תוכלו לייצור מעגלים מודפסים PCB - מכמות של יחידה אחת ועד ייצור המוני. מייצור סטנדרטי ועד מעגלים רבי שכבות ומיוחדים. כולל מעגלים גמישים ועוד. וכן במסגרת הייצור, אנחנו יכולים לתת לכם גם שירותי עריכת מעגל המודפס, רכש רכיבים והרכבת המעגל המודפס. (שרות TKמלא)